img

Organising Committee:

Dr hab. Eugenia Smyrnova -Trybulska,
Dr Anna Porczyńska-Ciszewska
Dr Małgorzata Bortliczek,
Dr Renata Stefańska-Klar
Dr Natalia Ruman
MA ing. Andrzej Szczurek
MA Dawid Staniek
MA Dominika Zegzuła